Metodologie

KODA je KOmínová DAtabáze, jejímž účelem je shromažďovat, třídit, evidovat a publikovat informace o komínech v ČR i
zahraničí. Její tvůrce, správce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby jakož i o industriální
architekturu obecně.

KODA si zakládá na tom, že drtivá většina informací v ní obsažených pochází z fyzického průzkumu získaného terénní prací členů Svazu českých komínářů. Tím je zaručena vysoká kvalita, autenticita a původnost uváděných informací. Ne vždy je fyzický průzkum možný, ať už kvůli technickým překážkám, stavu komína, povaze objektu, případně z prostého důvodu, že komín už nestojí. V tom případě je přípustné použití cizích informačních zdrojů s uvedením patřičné citace.

Typickým příkladem budiž výška komína: Přesný údaj (číslo) je u komína uveden pouze v případech kdy byl fyzicky změřen během výstupu na prekion. Nebylo-li toto měření provedeno, uvádí se pouze odhad - např. 1X, 3X. 


Na tomto místě je třeba vyslovit veliký dík obrovské a stále se rozrůstající řadě
osvícených majitelů a správců komínů, kteří svou vstřícností umožňují komíny fyzicky
prozkoumat a tím budovat a rozšiřovat náš ojedinělý projekt.


Při získávání informací uváděných v KODě se používají tyto metody:


Devirgace

Kompletní průzkum komína s jeho co nejlepší dokumentací a následným zanesením do databáze.  

V praxi to znamená, že u komína, krom jednoznačné identifikace objektu, zjistíme jeho míry, zaznamenáme detaily (profil apod. viz níže), stav konstrukce i železné výstroje (bilighorze, hromosvodů, věnce). Kde je to možné, zjišťujeme i další skutečnosti  týkající se komínu. Jaké, to můžete zjistit na kartě komína v položce „podrobnosti“.

Komín i fabriku, ve které se prekion nachází, je třeba (celkově i po detailech) fotograficky zdokumentovat - z povzdálí i z blízka, zdola i shora, zvenku i zevnitř (zejména u již nefungujících komínů se stav i po několika letech bez základní údržby poměrně rychle zhoršuje a fotky v rozmezí i jen dvou-tří let mohou ukázat postup kronchtuace).

Samozřejmě, prací v terénu devirgace zdaleka nekončí a je třeba ještě komín zanést do databáze, a to tak, aby jej bylo možno jednoznačně a spolehlivě identifikovat.  

Díky tomu, že naše členská základna je již poměrně široká, a spousta z nás se „lezením po komínech“ živí, máme tu výhodu, že se mezi devirgovanými komíny vyskytují i jaderné elektrárny, rafinerie, zbrojovky a podobné provozy, kam běžný smrtelník, ba ani řadový komínář, nemá přístup.


Gnozkace

Čátečný průzkum komína, ovšem s dokonalou dokumentací.

Provádí se, pokud není možné provést fyzickou kontrolu komína, kupříkladu díky nepřístupné bilighorzi. Za gnozkaci se ovšem nepovažuje prosté zahlédnutí komína (např. z auta). Je třeba na místě zjistit maximum možného a teprve poté data doplntit z jiných zdrojů, např. literatury.

Inspekce

Návštěva a prohlídka již prozkoumaného komína.

Umožňují-li to podmínky, je doporučeno komín v rozumných intervalech opakovaně navštěvovat kvůli zjišťování a  dokumentaci případných změn. KODA má propracovaný systém sledování změn vlastností komína s časem. Při zadávání nových zjištění jsou v případech, kdy to dává smysl, stará data zachovávána pro případné další využití či historickou hodnotu.


Prekioarcheologie

alias nekrognozkace; teoretická prekiontrie

Jediná přijímaná teoretická metoda prekiovýzkumu. Jedná se o zanesení již padlého komína, jehož přesná poloha, typ, přibližná výška a detail, se dají zjistit z dobových dokumentů, ať už se jedná o knihy, fotografie, pohlednice nebo případně i důvěryhodná svědectví.  Informace o prekioobjektech tak potom získávají ucelenější pohled na určitou fabriku, obec nebo i pokomíní. V případě evidence padlého komína sice nejsou vyžadována naprosto přesná data (samozřejmě, krom polohy - ta musí být jasná), ale i tak je třeba dávat důraz na kvalitu zjištěných informací. Ovšem, díky práci s internetem, knihami a mapami je toto jediný způsob prekiognozkace, který lze udělat pohodlně od stolu s počítačem. Proto se prekioarcheo hodí zejména pro suchyše, kteří již neudrží moč a kramli ovšem pamatují si informace 80 a více let nazpět.