Základní rozdělení

Komíny, vertikální skvosty krajiny, objekty našeho zájmu, obdivu a mnohdy i perverzní lásky, lze dělit dle mnoha hledisek. Mezi dvě základní a na první pohled viditelné vlastnosti můžeme považovat jejich výšku a materiál, ze kterého jsou zhotoveny. Rozeznáváme tři typy komínů:

CIHELNÉ

Nejstaršími průmyslovými komíny, a do dnešních dob i početně nejrozšířenějšími, jsou komíny postavené  z cihel. V úplné prekioprehistorii se stavěly komíny čtyřboké a osmiboké, později se přešlo na dnes tolik rozšířené komíny s kruhovým profilem. V dobách dávno minulých vznikaly a do výšin, do té doby určeným jen ptákům a kostelním věžím, se náhle začaly šplhat i komíny, které svými kolmicemi na pohled jednoduchých konstrukcí doplnili mnohdy fádní horizonty českých měst a vesnic. Komíny minulých století nebyly šedé a nudné. Naopak vynikaly zdobením, římsami, mozaikami, stupňovitými podstavci a mohutnými hlavicemi. To až v desetiletích následujících krásu a eleganci nahradila strohá funkčnost, která to v případě cihlových komínů dotáhla až k vizuálně mnohdy ošklivým hranolkám.


více o cihelných komínech >>

BETONOVÉ

S rozvojem mechanizovaného stavebnictví se začal krom cihel používat ke stavbě komínů i beton. S vývojem doby a techniky hned v několika možných konstrukčních variantách. Známe komíny z betonových tvárnic a segmentů, nejmladší a nejvyšší komíny vůbec jsou z monolitického železobetonu. Tvárnicové komíny se ve velkém začaly budovat zejména od šedesátých let minulého století, monolitické a segmentové zažily největší rozmach ve dvou následujících desetiletích.


více o betonových komínech >>

PLECHOVÉ

Plechové komíny, alias trubičky, plechovky či troubelíni, se rozmohly zejména díky jednoduchosti vztyčení, (a také rozmachu ocelářského průmyslu). Trubiček je také více druhů, nicméně v rámci KODY je evidujeme pod jedním typem. Trubičky mohou být samonosné, ty jsou většinou ocelové a bilighorze je k nim pevně přivařena či přišroubována, nebo nesamonosné, kdy k nebi trčí ocelová konstrukce a na tu je přiděláno těleso (či tělesa) komína. Vyšší trubičky mohou být někdy upoutané lany. Občas lze narazit na mobilní výtopnu - komín je uprostřed rozebiratelné trojúhelníkové konstrukce a celou výtopnu lze odvézt na několika náklaďácích.

Bilighorze jsou snad všechny myslitelné. Od poctivých kramlí, přes plné či  polochráněné žebříky, ke stupačkám s jistící lištou až jen po jakási oka, která se dají zdolat již jen za pomoci vyspělé techniky.

JINÉ

Jsou ještě i jiné prekiontrické objekty než cihlové, betonové a plechové. Dají se najít unikáty z kamene,  dřeva, eternitu a nebo laminátu. Ale to už jsou jen takové specialitky, které se moc nevídají a které jsou jen zpestřením naší veliké sbírky komínů.