Fotoprůvodce

Komín a čáp - typičtí společníci našich měst a vesnic. Jeden z velmi starých oktagonů s nízkým podstavcem a poměrně zdobnou hlavicí. Bilighorze pouze vnitřní. Komín dolu Alexandr v Ostravě. Nízký a mohutný čtvercový sokl přechází do zdobného oktagonálního. Opět jen vnitřní bilighorze. Oktagon lihovarský. Již nestojící 78m vysoký komín bývalého lihovaru v Mladé Boleslavi. Atypicky nemá a patrně ani nikdy neměl hlavici. Za povšimnutí stojí také mohutné stahovací obruče. Má bilighorze ze dvou stran a také jednu originální uvnitř - kramle se točí ve spirále kolem komína. Oktagon cukrovarský - Komín v Dymokurech s oktagonálním soklem a ubouranou hlavicí. 8.8X 1883 - Tři různá století.
Zdivo z vnitřní strany oktagonálního komína. Cihly mají téměř 'standardní' rozměry i tvar jako běžně známé cihly. Bilighorze oktagonská. Při dobré údržbě jsou oktagonální komíny dodnes pevné jako skála! Nárožní cihla menšího oktagonu (Pivovar ve Slavoňově). Nárožní cihly oktagonu ručně upravené do požadovaného tvaru. Nárožní cihla většího oktagonu (Cihelna Klotz v Plzni). Speciálně vytvořená oktagonní cihla - značková 'Klotzovka' umožňující specifickou vazbu zdiva oktagonu Vnitřky oktagonů mohou být různé, obvykle taktéž oktagonální, ale u větších komínů mohou být kruhové, u menších zase třeba čtvercové. Zde jsou dobře vidět jednotlivé oddíly (patra komína o stejné síle zdiva, která se směrem k vrcholu zmenšuje až na tloušťku jedné, nebo i půlky cihly)
Jako doplňkový a ozdobný materiál posloužil dobře i kámen - jak na nároží podstavců, tak i na římsu příklopu. Někde oktagony vyrašily jak houby po dešti. Úrodné prostředí se nachází zejména ve sklárnách a strojírnách. (Zde sklárny v Desné) Častým jevem je komín vylézající ze střechy. Pod ní pak můžeme najít zbytek dříku i celý podstavec. Oktagony se velice často používaly i jako větrací komíny sladoven. Zde rekonstruovaný komín vinohradského pivovaru - stříška je jen atrapa, v reálu je horní trubka kouřovodem odvádějícím kouř od topeniště. Sokly oktagonů jsou poměrně mohutné - bilighorze je mnohdy volná (= bez ochrany).
Občas lze natrefit i na čtvercový komín, takový je ovšem spíše výjimkou. (Pivovar v Chýnově) Hlava komína postaveného z plných radiálních cihel - přechodný model mezi klasickými cihlami a moderními radiálkami. I když dmychadlo je kulaté, opět se jedná o osmibokého lihovarského krále z Mladé Boleslavi. Krásný příklad klasického komína s profilem 4.0:0, tedy cihláku se soklem, zdobeným kruhovým dříkem a hlavicí. Za povšimnutí stojí také ozdobné mozaiky. Ty mohou být buď 'pravé' - tedy vyzděné z různě barevných cihel, nebo jen natřené. Západočeská specialitka - vysoký sokl, krásná a mohutná zdobná hlavice se zdobením přecházejícím do dříku.
Radiální zdivo. Typické zdivo komína, které by potřebovalo vyspárovat. Dmychadlo komína postaveného z typických díratých radiálek. Normálně by bylo ještě zapláclé betonovým věncem, jehož relikty lze vidět vlevo vzadu. Detail komínovek. Malta se dostala do děr v cihle a spoj byl tak mnohem pevnější. Vápenka v Horažďovicích. Velice prostý komín bývalé vápenky. Nizoučký podstaveček, jednoduchá hlavice. Kramle patrně jen uvnitř. Žádné vnější stahovací obruče. Jednoduchý komín s nově dozděnou hlavicí. Pravidelné stahovací obruče a volná bilighorze. ^0:0  C
Hezký příklad komína secesní textilky ze severních Čech. Sokl z plných cihel a dřík s hlavicí ze žlutých radiálek. Typická jednodušší oktagonální hlavice vcelku mohutného komína. Prostá radiální hlavice se standardní římsou na dříku. O něco zdobnější hlavice postižená náletovou dřevinou. Hlavice radiální -  Mohutná a velice zdobná hlavice.
Hlavice radiální - Černým nátěrem hlavice a komína se dá zabránit reptání obyvatelstva 'co že to tam pálí za sajrajt?'. To není špinavé, to je jen tak natřené. Hladový jícen - Podobné výztuhy jsou obvyklé u širokých hlavic komínů. Oktagon - Uhrančivé přímky oktagonálního dříku se stýkají v konečnu. Párník - Oktagonální dřík ozdobený mohutným věncem nad podstavcem. Dřík oktagonu sepnutého mohutnými obručemi se mírně odklání z kolmice.
Motivy parádních římsiček na podstavci jsou opakovány i na dříku, což je velice nezvyklé. 88.8 - Ozdobné niky na podstavci vyplněné kamenem. 88.0 - Opět niky, tyto byly původně omítnuty bíle. Tentokrát je ovšem dřík již z radiálek. Komín s výrazným oktagonálním přechodem mezi čtvercovým soklem a kruhovým dříkem. Několikanásobná římsa podstavce. Zajímavé hranaté opírací obruče.
Nádherný příklad komína s mozaikou a kruhovým soklem. Římsičky Niky a klenbičky Barvy a nátěry Velice zdobný příklop omítnutého podstavce.
Erb na podstavci komína - symbolu celé fabriky. Evropský unikát mezi komíny - chybí už jen Orloj. I opravdu velké komíny bylo slušné oháknout do slušivé mozaiky. Kruhový sokl Detail mozaiky s bilighorzí, která byla nedávno konzervována nátěrem. Kramle jsou po třech šárech cihel, obvyklejší je odstup o čtyři cihly.
Cihelna Slavonín (Olomouc) - kulturní památka. Jeden z nejatypičtějších komínů u nás, kruhová cihelna dle Hoffmanna. Detail ozdobné římsy - shora je obložená kamenem. Další komínek, tentokráte ze střechy, který má specifický profil průřezu. Cukrovar Čakovice. Některé velké průmyslové provozy dodnes zdobí vysoké cihelné komíny, i když tento je spíše z těch prostěji navrhovaných. Někdy nalezneme případy, že fabrika původně měla komín oktagonální, který byl nahrazen komínem podobným tomuto. Po určitou dobu tak mohly být ve fabrice komíny dva, posléze byl ten starší zbourán. Za malou zmínku u tohoto komína stojí 'plná' kramlová bilighorze (CD), která byla vytvořena navařením železných pásů na původní poloviční (CC), která ale stejně není na fotce vidět. V jednoduchosti je síla. Později postavené komíny již nejsou tak zdobné, při stavbě se hledělo jen na funkčnost a efektivnost. Tento trend lze vysledovat zejména u těžšího průmyslu, nebo velkých mnohokomínových provozů.
Velké cihelné komíny bez zdobení se stavěly zejména po druhé světové válce, v době budování nové společnosti. Zde MTC 80/Ub s jednoduchým profilem bez jakýchkoliv ozdob. Na vrchol vedou dle normy dvě protilehlé bilighorze, světelná výstroj komína je udržována pomocí 'oblezu' z kramlí dokola komína. Veškeré ochozy jsou naroubované až v posledním desetiletí pro účely radiokomunikací. Pronajmutí komína radiokomunikacím sice přinese slušné peníze na opravy a údržbu komína, nicméně téměř vždy jde o zohyzdění elegance komína. Nejmohutnější cihlový komín u nás - bývalá hrudkovna v Ostravě. 101m výška, světlost dmychadla 8m. 13m v patě. Větší podniky zpracovávající nerostné bohatství (velké vápenky, keramičky, sklárny, hutě apod.) často oplývají vetším množstvím komínů. Opět - výška, jednoduchost, funkčnost. Socialistické plánování nemělo místo pro ozdobné serepetičky. Typický cihlový komín lokální výtopny - na uhlí nebo mazut. Kouřovod přivedený rourou nad povrchem, stahovací obruče a betonový nebo litinový věnec dmychadla.
Detail litinového věnce. Pivovary, krom vcelku normálních komínů strojoven a varen, oplývají ještě komíny sladoven. Jejich konstrukce je velice zajímavá a přístup k nim taktéž. Sladovna je velice snadno rozpoznatelná díky svému hvozdu - věžovité stavbě s komínem. Dole se nachází topeniště a nad tím několik pater - lísek. První pražské sladovny. Tyto velké sladovny měly postupně přistavované hvozdy, komíny byly taktéž přestavěny (a nakonec s celou stavbou zbourány). V těchto komínech již nejsou kouřovody, komíny jsou poměrně velice mohutné a jejich vrcholy zdobí otočné 'báby'. Někdy lze natrefit na kohoutnatec, který má jak bábu, tak vývod kouřovodu. Zde je ovšem bába zrezlá až na kostru.
Pohled hvozdem s odstraněnými lískami vzhůru. Zavedení kouřovodu do komína. Častěji ale bývá kouřovod zaveden až nad klenbou. 'Poklička' sloužila jako regulátor tahu komína. Oktagonální nádorák, jediný svého druhu u nás. Oktagonální komín s vodojemem v bývalém lomu Prokop-Grube u Zahořan Typický švihácký nádorák s kónickým vodojemem. Dvířka do jiné dimenze - Dvířka vedoucí do komína slibují nevšední zážitek. Budeme-li hledat dva naprosto odlišné světy, tak jsou to ty na vnější a vnitřní straně komína.
Vnitřní bilighorze je často ve velice špatném stavu díky vlivu extrémních teplot a chemických vlastností sazí. Nitro cihelny. Komínem se u některých cihelen lze dostat do hlavního kanálu vedoucího prostředkem kruhové cihelny. Ty 'jámy' jsou zbytky regulačních ventilů pro jednotlivé komory. Otisky minulosti. Typické zdivo menšího komína s kruhovým profilem. Poldi Kladno. Tam kde dříve stával les vysokých komínů, dnes stojí třebas jen jeden a ještě snížený. Podobný hybrid se nevidí často. K cihelnému komínu se paraziticky přimkly nesamonosné trubičky, ta levá je mladší, stále ještě nedorostla požadované výšky.
I po ukončení provozu může najít komín své uplatnění a z objektu dříve označitelného za ekologickou hrůzu se tak stane chráněné území. Čáp staví hnízdo, sedí na vejcích. V půli léta je nahoře již plno. Je záhodno vědět, že bílý čáp většinou komínáři neublíží (i když klape zobákem), ale černí čápi, to jsou zabijáci! Někde se čápi ani přes snahu neusídlí. Čapí hnízdo není zrovna lehká záležitost. Čápi jsou sice často důvodem proč komín zachovat, nicméně někdy komínu spíše škodí. Nejenže hnízdo komín přetěžuje, ale pokud je postaveno rovnou na dmychadle, zamezuje cirkulaci vzduchu a vnitřek pak začíná vlhnout a kronchtuovat. A navíc je komín i přilehlé okolí doslova zaděláno!
Opuštěné a nevyužívané komíny začnou pomalu podléhat zubu času. Hlavice počne praskat, vnější části cihel začnou odpadávat. V tomto případě mají oktagony před kruháky výhodu, radiálky často prasknou v místě, kde jsou děravé. U komínů bez vnějších stahovacích obručí hrozí, že časem vertikálně popraskají. Jiný případ vertikální praskliny. Nebezpečnou je i kronchtuace povrchová, kdy z komína odpadávají části cihel, často tak může dojít k nebezpečnému ohrožení bilighorze, která se může začít vylamovat. Nálet zarůstá do prasklin na soklu a postupně tak narušuje pevnost cihelných spojů.
Pokud se komín dlouho nepoužívá, tak vítr a zamrzající voda způsobí, že se malta začne vydrolovat a na komíně se začnou dělat 'vlny'.  Komín v provozu je díky odvodu spalin neustále vysušován, takže zamrzání většinou nehrozí, ale po odstavení se jeho stav začne rychle zhoršovat. Ideální je komín zastřešit tak, aby větral. Vrcholové partie komínů podléhají zkáze nejrychleji. Zde cihly před pádem drží snad jen zbytky 'železobetonového' věnce - typicky jen smotané dráty zapláclé maltou. Někdy není poškození způsobené postupnou, dlouhodobou erozí, ale vcelku bleskovým zásahem shora. Kronchtuace CV. Vnitřní bilighorze se může postupem času a vlivem provozu až 'vypařit'. Kronchtuace C. Obecně se dá tvrdit, že takto zkronchtuovaná kramle ještě 'něco udrží', ale pozor! V praxi se kramle v takovémto stavu dá velice snadno ulomit!!
0X - Když je komín v horních partiích už neúnosně zerodovaný, nejjednodušší léčbou je amputace. SV > PV - Mnohdy je taková oprava brána opravdu zgruntu, často se stavá, že komín vlivem takové opravy úplně vyprchá. Prekiodeník komína. Primitivní způsob vedení evidence výstupů. 4.80:0 - Nádherný případ náhrady původní oktagonální hlavice novou nástavbou z radiálek. Takové nástavby jsou dnes mnohdy v horším stavu, než původní dřík pod nimi. Zde byl komín po opravě vyšší, než v původním stavu. 4.80 - A zde je zase naopak spíše nižší, než v původně.
Některé prekiontrické objekty, jako je tato vápenka v Závratci, jsou vcelku velmi netradiční. Klamova huť. V této 'věži' by člověk komín opravdu nečekal. Je to jeden z českých unikátů. Říkali jsme, že cihláky jsou snadno rozpoznatelné??. Typická hranolka. Placatá, divná, ošklivá. Ale i tak ji máme rádi. Cihlová hranolka maskující se za betoňák.
Několkastupňová hranolka s plnou bilighorzí a 'ochozem'. Hranolka CD - Bilighorze vhodná i pro starce a invalidy. Kramle, hustá klec, vrchol v dohlednu. Sexy tvárničák - ozdoba každého města! Zde kultovní K2 s pásem cudnosti a válečným malováním.
Před hladavými zuby přízemních krys se neschováte ani do výšky mnoha desítek metrů. Kupříkladu na nebožku Avii v Kutné Hoře. Standartní litinový věnec tvárnicových komínů. Na těchto ocelových kotvách byla vyzděna izolační vyzdívka. Červené letecké světlo vypnuté. Červené letecké světlo zapnuté.
Obliny vlnovce. Ve stínu segmentového čtyřkomíní. 4 LTS/Ub 4HC - Segmentový prekiokaleidoskop s čtverytou poloviční ochranou. Konverze uhelných nebo mazutových výtopen na plyn. Komín se musí vyvložkovat - místo klasického dýmu vychází spíše pára se spalinami, která by dokázala zničit nevyvložkovaný komín během několika sezón. Monolitický ulhorf s několika ochozy.
V některých velkých podnicích lze sledovat postupný vývoj prekionů. Od cihliček po monolity. Velké globonické ulhorfy Dětmarovické elektrárny jsou sice odvážně a ladně vysoké, pruhaté a ještě jednou vysoké, ale to je asi tak všechno. Moc krásy svých předků nepobraly. Standardní plná žebříková klec monolitického ulhorfu (HD). Ergonomické neštěstí může být větší snad jen na vlnovcích :-) Jedna z několika variant ověnčení dmychadla ulhorfu. I ulhorfy mají vnitřní bilighorzi, narozdíl od venkovní HD mají jen HC. Ale jestli tudy někdo někdy leze, když je asi v takovém stavu.?
Betonová megalofobia - tančící hyperboloidy na nožičkách. V naprosté většině mají plnou klec (HD), u větších exemplářů se tato vyskytuje ve stupňovité podobě s odpočívacími balkónky. I takto může vypadat chladící věž. Dřevěná konstrukce, vnitřní plášť z eternitu, oktagonální betonový základ s bazénkem. Dřevo a eternit dnes často nahrazují jekly a plech. Když se podíváte megalofobiu pod sukně, uvidíte možná toto. Pokud je megalo funkční, bude ze spodniček sršet voda. Historická trubička s bohatě pojatou plnou bilighorzí (CD) a cihlovým podstavcem. Taktéž si povšimněte upínacích stabilizačních lan. Plechovky I - Novodobé nesamonostné trubičky ve dvojím provedení. V podstatě použitelné jen pro plynové kotelny.
Plechovky II - Takováto soukomíní často nahradila na sídlištních kotelnách původní cihlové komíny. Dnes již nestojící paneláková trubička s žebříkovou bilighorzí s opíracími obručemi. Samonosná montovaná trubička s přivařenými kramlemi a motorovým posilovačem tahu. Hybrid mezi komíny - ocelová konstrukce drží laminátovou trubici obřích rozměrů. Tedy typ 'J'. Osmdesátimetrová segmentová raketa se stabilizačními křidélky.
Bilighorze s poloviční ochranou. Průřez oktagonálním komínem.