Alternatives:Severosklo
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Svor
Coords:
Historie záznamu:
12.1.2012
11:33:34
+ starbreaker - založení areálu

Komíny:

LT31/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Sklářskou huť Tereza a její komíny.
Poznámky
12.1.2012 11:44:20 starbreaker

Areál bývalé sklárny (naposledy nesoucí název Severosklo) je dnes registrovaným brownfieldem a je připraven k regeneraci. Informace z registru: Průmyslový areál od roku 1826, huť založena v roce 1873, od r. 1881 – zahájení výroby skla pod názvem Huť (sklárna) Tereza, ve 20. století dostavěny další objekty, v provozu do r. 1998, poté změna vlastníka (kuponová privatizace), výroba ukončena, poslední majoritní vlastník vzešel z dražby (r. 2005), v současné době probíhá demolice technicky nevyhovujících objektů.

Plánované využití: Zařízení hotelového typu, Sportoviště,  restaurační zařízení,  wellness,  infocentrum pro celou turistickou oblast,  záchytné parkoviště aj.

Nutno však poznamenat, že uvedené informace pochází již z roku 2007 a od té doby se s objektem nic neděje a jeho skutečně budoucnost je tedy neznámá