General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Žamberk
Coords:
50°5'11.58"N,16°28'1.29"E
Record history:
20.5.2014
22:55:22
+ Radek - Devirgace
Map + photo
5/2014 Ze střechy 5/2014 Budova Českých vinařských závodů v širších souvislostech
5/2014 5/2014 Malé, hezky zakroužené kramle a ochrany pro subtilní lezce