General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:14 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Havilkova pec
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4^4.0X
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Lažánky
Coords:
49°17'14.236"N,16°22'41.555"E
Record history:
1.3.2011
20:29:28
+ endru - devirgace
Map + photo
Celkový pohled od JV. (03/2011) Patrná prasklina na horní kruhové části. (03/2011)
Chátrající vápenka. (03/2011) Kónická kruhová část. (03/2011)
Interiér vápenky se stopami po požáru. (03/2011) Informační tabule o vápenictví v Lažánkách.
Dobová fotografie vápenné pece. (bez datace)
Poznámky
1.3.2011 20:29:28 endru

Jedna ze dvou dosud dochovaných vápenných pecí na katastru obce Lažánky. Bližší informace o historii lažáneckého vápenictví najdete zde.