General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:U cihelny, Dolský potok
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Krsy
Coords:
49°55'52.634"N,13°1'27.658"E
Details (CZ):11 display >>
Record history:
17.10.2010
16:23:51
+ _M_ - devirgace
Map + photo
Celkový pohled na komín po částečném vykácení lesa (08/2014) Kouzlo tohoto místa je skoro nepopsatelné.. 16/10/10
Výhled z dmychadla. Vchod do pekloráje..
Vlevo pec po cca 65. letech neprovozu.. Kapradí je dobrý znamení..
Ortofoto z roku 1953. (VGHMúŘ Dobruška) Jednoduchá hlavice; 11/2010
Další fotografie:
dřík, západní pohled; 8/2011 9/2011 Současný pohled na cihelnu pohlcenou lesem. (7/13) Hlavice komína. (7/13) Interiér komína. (7/13)
Stav okolí komína v roce 2014 (komín vpravo nahoře) Podstavec ze severovýchodu (08/2014) Podstavec z jihozápadu (08/2014) Detail římsy podstavce s maticí
Poznámky
18.10.2010 01:13:41 _M_

Cihelna zásobovala pouze nejbližší okolí. Měla německého majitele, zanikla cca r. 1945.. U hájovny bývala jiná cihelna, taktéž s německým majitelem a poválečným zánikem...