General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Zastávka
Coords:
49°11'33"N,16°21'17.5"E
Record history:
12.9.2010
19:14:50
+ dsk - prekioarcheologie
Map + photo
Poznámky
12.9.2010 19:14:50 dsk

Šachta byla zřízena v roce 1852. Patřila rytíři Johannu Herringovi, bývalému brněnskému velkoobchodníkovi, který koupil v roce 1802 stávající jámy v Zastávce a okolí od hormistra J. A. Thomerera a ustavil horní těžířství Rytíř Johann Herring a spol.

V areálu závodu byly zbudovány i koksárenské pece, které vyráběly koks pro nově budované železárny s vysokou pecí. V blízkosti šachetní budovy stála i cihelna, která kromě běžných cihel vyráběla i cihelné tvarovky s ornamenty, které pak byly použity na výzdobu hlavní jižní fasády dle návrhu vídeňského architekta Ludvíka Förstera. V roce 1856 byla k areálu přivedena železniční kolej pro odvoz vytěženého uhlí na stanici.

V roce 1870 společnost zanikla a v roce 1877 byla zastavena i těžba uhlí. Dolovací prostor byl převeden na důl Julius. V letech 1950-52 byla zde obnovena těžba uhlí tzv. úpadnicí v blízkosti hlavní budovy, ale jen na velmi krátkou dobu. Otvor, ještě dnes znatelný, byl zasypán a zazděn.

Hlavní budova byla v pozdější době upravena na byty a místnosti pro německou a po I. světové válce pak na českou mateřskou školu a třetí třídu obecné školy.

Budova dolu, tvořící dodnes dominantu čtvrti Kloboučky, byla několikrát navrhována na památkově chráněný objekt. V roce 2005 proběhla rekonstrukce dolu dle návrhu Ing. Arnošta Kejty podle původní podoby z 19. století.