General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:opravárenské středisko ZOD~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:HB  (Havlíčkův Brod)
Municipality:Vepříkov
Coords:
49°44'20.975"N,15°32'57.645"E
Record history:
31.8.2010
19:23:29
+ Vojti - gnozkace
30.9.2012
20:58:07
+ Jana
Map + photo
rozbitá hlavice lesní komínek
vlez dovnitř CV jsou v dost špatném stavu...
Na leteckém snímku z roku 1953 ještě cihelna stojí. Komín ční ze střechy cihelny. 10/2011
30.9.2012 30.9.2012