General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:1
Alternatives:Fitness
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:HD^H^H^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Rybníky
Coords:
49°45'39.222"N,14°12'6.152"E
Record history:
5.8.2010
00:17:44
+ Beda - devirgace
Map + photo
02/2021 Ze severozápadu
Pohled ze severu (02/2021) Nadstřešní část dříku
Bilighorze se zavěšeným žebříkem Pohled v širších souvislostech
Dmychadlo Bilighorze.
Poznámky
5.8.2010 00:17:44 Beda

http://www.fitryb.cz/