General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:7X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Česká Třebová
Coords:
49°54'42.032"N,16°26'25.269"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.6.2010
14:14:00
+ Radek - Prekioarcheo
Map + photo
Fotografie z roku 1925. Reprodukce z knihy M. Šebela: Parnická textilní továrna Komín v popředí, pohlednice z r. 1927. Reprodukce z knihy K.Kubišta a kol.: Toulky minulostí Českotřebovska, díl 2
Vyfotografováno v r. 1963 z rozestavěného komína kotelny (3955, dnes již též zbouraný). Snímek byl nalezen při průzkumu opuštěného objektu Primony dne 5.6.2010 Komín vpravo na fotografii z roku 1967. Reprodukce z knihy M.Šebela: Parnická textilní továrna
Komín vlevo kolem roku 1930. Převzato z facebooku Česká Třebová ve fotografii
Poznámky
28.11.2013 20:24:34 Radek

V roce 1893 byl postaven při silnici na Ústí nad Orlicí komín (4X) na osmimetrovém čtvercovém podstavci (první a druhá fotografie). Tento komín přestal v roce 1927 vyhovovat požadavkům nové kotelny, byl zbourán a v tomtéž roce nahrazen novým 75 m vysokým komínem (třetí a čtvrtá fotografie), který byl postaven přesně na stejném místě. Tento komín byl rozebrán v roce 1967.