General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:42 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Vysoké Mýto
Coords:
49°56'59.701"N,16°10'46.798"E
Record history:
21.3.2010
08:47:04
+ pajikxxx - Výstup předběžně schválen a domluven na den, kdy bude hezké počasí + krásná viditelnost
1.4.2010
14:50:54
+ pajikxxx - Využito krásné počasí a po domluvě s majitelem jsme provedli první výstup.
Map + photo
Celkový pohled na cihelnu Karel Hrabčuk, Na Krétě, Vysoké Mýto Pohled vzhůru od paty komína
Detail podstavce HLAVICE aneb hra barev
Spolková cihelna na Krétě Historický pohled od východu..
Poznámky
30.7.2010 16:12:56 _M_

.. 4. září 1897 byl schválen provoz kruhové pece a bylo započato s ruční výrobou cihel. Dalším pokrokem bylo dokončení sušičky na sušení tašek a cihel. V r. 1930 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a závod byl vybaven moderním zařízením pro strojní výrobu cihlářského zboží.

Výrobní sortiment, který zpočátku tvořily pouze cihly plné, se do druhé světové války rozšířil i na cihly dvou a čtyřděrové, mezistěnky, trativodky všech rozměrů, dále pak stropnice SIMPLEX, klenovky, krytina tažená, obyčejné tašky BOBROVKY, ražené tašky francouzské a 3 druhy hřebenáčů.

Druhá světová válka znamenala pro cihelnu přerušení výroby a stejně jako mnohé další podniky byla cihelna uzavřena. Svého znovuotevření se dočkala až po r. 1945 po skončení okupace Wehrmachtem.

Dalším významným mezníkem je znárodnění cihelny k 1. 1. 1949 a její zařazení do státního podniku východočeských cihelen Hrochův Týnec. Až do této doby byla cihelna od svého založení v rukou jednoho a téhož majitele - Spolková cihelna Vysoké Mýto.

V r. 1966 byla provedena obnova celé výrobní linky a sušárny. Nově byla postavena kotelna. R. 1969 se palivová základna u pece změnila z tuhého paliva (uhlí) na topný olej.

Po privatizaci v roce 1991 se Cihelna Vysoké Mýto stala součástí státního podniku Cihlářské závody Hrochův Týnec. V r. 1994 přechází Cihelna Vysoké Mýto do vlastnictví firmy Later Chrudim, a.s. Touto firmou je provozována do 31. 12. 1997.

Od 5. 1. 1998 je závod provozován soukromou firmou Karel Hrabčuk. V současné době se závod zabývá výrobou cihlářských prvků menších rozměrů a distribucí prvků všech rozměrů dle požadavků moderního stavebnictví.

Od 1. 7. 2004 došlo ke změně právní formy na Společnost s ručením omezeným. a názvu firmy na: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.