General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:1
Count:2T  (Tight multistack)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:4.444
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Dobranov
Coords:
50°41'6.806"N,14°36'15.941"E
Record history:
14.2.2010
08:42:10
+ Apache - Devirgace
1.2.2015
12:12:19
+ Apache - 2/2015 - Zjištěn přestup. Demolice objektu, soukomíní zbořeno
Map + photo
Pohled na soukomíní s kotelnou. bilighorzní strana
čistící dvířka pod úrovní terénu
dmychadlo s rozpadajícím se ochozem zdroj internet mohamed alli stav 2/2015