General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:21 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Kunvald
Coords:
50°6'25.428"N,16°29'21.118"E
Record history:
8.11.2009
22:36:24
+ MV
20.5.2018
20:07:58
+ Radek - Devirgace
Map + photo
příprava na čh 5/2018 Pravá část objektu je zbourána
5/2018 Část navážky z východní části objektu byla odbagrována 5/2018 Detail vstupu do komína
5/2018 Spodní třetina komína má čtvercový průřez 5/2018 Konstrukce pro čapí hnízdo je přivázána lankem k předposlední kramli (autor fotografie: Petr Řehoř)
Další fotografie:
5/2018 Poslední kramle a hlavice nejsou v dobrém stavu 5/2018 Hluboká prasklina dmychadla 5/2018 Pohled na budovu mlýna z jihu 5/2018 Zbouranou severní část budovy zarůstají kopřivy
Poznámky
10.11.2009 08:28:47 MV

Keprtův mlýn

Přijíždíme-li do Kunvaldu po silnici ze Žamberka, hned na samém počátku obce si nemůžeme nepovšimnout stavení s vysokým komínem, stojícího při levé straně. Jde o bývalý mlýn s pilou č.p.211. Objekt je cennou technickou památkou a pozoruhodným dokladem industrializace českého venkova v 19.století. Původní selské stavení přestavěl na mlýn Kašpar Buchtele, nejspíš kolem r.1800. Pila byla v provozu až do r. 1992.

( z webových stránek obce )