General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:22 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Daleké Dušníky
Coords:
49°44'6.353"N,14°10'38.955"E
Record history:
29.10.2009
21:04:17
+ k.e.n - gnozkace
18.1.2010
20:11:24
+ k.e.n - Doplnění údajů
16.9.2012
20:40:02
+ Jana - devirgace
Map + photo
16.9.2012
16.9.2012 16.9.2012
16.9.2012 Komín v krajině, pohled z jihu (02/2021)
V širším kontextu, komín je viditelný z hlavní cesty
Poznámky
29.10.2009 21:04:53 k.e.n

Opuštěný solitérní komín bez známek okolních budov. Na přesné identifikaci se pracuje.

18.1.2010 20:19:00 k.e.n

Informace získané z OÚ Daleké Dušníky (za něž tímto děkujeme):

Na obci Daleké Dušníky je předávací protokol z r. 1976, v kterém je komín předáván obci z ONV Příbram. Výška zděného komína je 20m a býval součástí cihelny, z níž se jiné stavby nedochovaly.

Citace z rozhodnutí: Opuštěný majetek dle §453 Obč. Zák., původní vlastník Alexandr Karpeles, nyní neznámého původu v cizině