General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:36 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Zastávka
Coords:
49°11'24.122"N,16°21'47.768"E
Details (CZ):20 display >>
Record history:
9.7.2009
10:02:12
+ danny666 - devyrgace
5.10.2012
21:30:18
+ Mc - Přeměřeno, snad už naposledy!
29.1.2013
22:44:51
+ danny666 - demolice 2013
Map + photo
2012
Pohled od nádraží podstavec
podstavec (2012) hlavice (2012)
dobová fotografie (1888) - ten vpravo dobová fotografie (1888) - ten vpravo
Další fotografie:
Před likvidací - rok 1992 (fotografii poskytl pan Jan Kyselák) zaměření geometrie komína (2012; zdroj: fabriky.cz)
Poznámky
22.8.2010 18:15:05 dsk

Důl Julius byl zaražen roku 1877, do roku 1880 nesl název Nová. Roku 1889 k němu byl připojen důl Gegentrumm. Železná konstrukce těžní věže byla postavena v roce 1902, v roce 1910 byl důl spojen lanovkou s dolem Ferdinand (v Babicích). Roku 1911 byla jáma vyhloubena až na 7. patro do hloubky 710 m. Roku 1934 k dolu Julius připojeno důlní pole dolu Ferdinand.

Po 2. sv. válce byl Julius nejvíce poškozený důl v revíru. Těžit se začalo v prosinci 1945, ale už 19.12.1945 vznikl požár, který zničil prádlo, třídírnu i stanici lanovky. V roce 1952 byl těžní stroj vybaven elektrickým pohonem. V 60. letech při další koncentraci těžby byl důl zrušen a jeho dolové pole přiděleno dolu Antonín (ve Zbýšově).

Do roku 1991 sloužil jako vtažná jáma a k odčerpávání vody. Ze 7. patra z hloubky 710,4 m byla čerpána voda užitková a z 2. patra z hloubky 346,1 m voda pitná. 1992-3 probíhala likvidace dolu, 14.9.1993 zásyp ukončen. Maximální hloubka byla 790,19 m - 8 pater.