General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Stavitelství Milan Hanuš
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Manětín
Coords:
49°59'27.499"N,13°13'47.986"E
Record history:
2.3.2009
12:47:35
+ Dalik_Vrtule_muz - průzkum SP
1.2.2014
11:29:53
+ lenkaseli - devirgace
Map + photo
2014 2013
Pohled od západu 28.2.2009, V pohled
historická pohlednice, staženo z www.pivovary.info 03/2014
Během rekonstrukce 03/2014
Poznámky
6.3.2009 16:31:40 Dalik_Vrtule_muz
25.6.2012 21:56:41 lenkaseli

Právo varu piva je městu dáno roku 1382, v některých pramenech se o pivovaru hovoří již s rokem 1308. Za třicetileté války a pak roku 1712 pivovar vyhořel, takže musel být vystavěny znovu. Potřetí postihla pohroma tento pivovar 16. července 1881, kdy lehl popelem zas. O 2 roky později byl obnoven provoz. Pivovar patřil po léta klášteru johanitek u kostela sv. Jana Křtitele, poté se o něj staralo, po odkoupení, město. Již v roce 1895 jej další z majitelů hrabě Lažanský uzavírá, aby nekonkuroval sousednímu pivovaru panskému, když jej krátce předtím koupil. Zrušen je v roce 1900. Jména sládků obou pivovarů, jež nám zanechala historie, jsou: Anton Angelis, Theodor Baier, Václav Bervit, Matěj Hodys, Damián Hurt, Miroslav Lorenz, Abraham Löwy, Havel Machek, Ladislav Salomen a Bedřich Stříbrný.

1.2.2014 11:32:34 lenkaseli

Pivovar prochází opravou a město hledá někoho, kdo by tu opět začal vařit manětínské pivo.