General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:sladovna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Krukanice
Coords:
49°50'38.792"N,13°5'38.285"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
Map + photo
Pohled od severu hvozd s komínem vlevo (08/2008)
4/2020
detail
vnitřek komína
Poznámky
27.8.2014 17:35:31 lenkaseli

Původně klášterní (majetek kláštera Teplá) a pak vrchnostenský pivovar (majitel Šebestián Klička) byl postaven v areálu rozsáhlého, pozdně barokního dvora již před rokem 1750. Roku 1826 byla provedena zásadní přestavba a postupně zbudována třeba velká ledárna nebo sladovna. Pivovar vydržel v provozu až do roku 1946.

28.11.2023 18:02:54 Bourka

Galerie na plzdi.cz.