General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:48 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.00 X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A213
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Třemošná
Coords:
49°48'35.125"N,13°23'59.809"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
4.2.2012
11:37:30
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled od západu, 6/2010 6/2010
Pata.. Ten vlevo, pohled od SZ, 6/13
Ten vpravo, pohled od jihu, únor 2007
Poznámky
26.8.2009 14:23:34 Bourka

V roce 1909 byl v sousedství sklárny při železničním přejezdu založen podnik Bratří Mráčkové, továrna na kameninové zboží a tavící kelímky. Architektonicky hodnotný areál s využitím cihelného režného šedého zdiva. (...) V roce založení pracovalo v dílně samotných pět bratrů Mráčků, o 20 let později měl závod již 150 zaměstnanců. V r. 1948 byl tento podnik i Platinon začleněny do Západočeských kaolinek.

(Petr Domanický, Božena Kreuzová, Božena Royová - z knihy "Bolevec a okolí")