General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:47 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Žihle
Coords:
50°3'3.325"N,13°21'46.234"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
2.3.2010
22:39:49
+ endru - demolice
Map + photo
Pohled od JZ, 31/1/08 Pohled od jihu na administrativní budovu, ten vlevo, 31/1/08
6/09 6/09
CV, 8/3/08 Pohled od SZ, prostranství ve spodní části fotky je pozůstatek po těžbě.., ten vlevo, 8/3/08
31/1/08 31/1/08
Další fotografie:
Demolice započala.., ten uprostřed, 20/12/09
Poznámky
4.3.2009 15:51:54 Bourka

galerka na plzdi.cz

3.3.2010 19:55:11 and.rew

Ruka střelmistrova dokonala dílo zkázy 2.3.2010, kdy byl komín spolu se sousedním objektem 3484 odstřelen. Celkem bylo na oba objekty použito přes 8 kg trhaviny Perunit.