General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Alternatives:Kulturní dům, infocentrum, ~ >>
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:HD^H^C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:UH  (Uherské Hradiště)
Municipality:Uherský Brod
Coords:
49°1'34.64"N,17°38'47.857"E
Record history:
6.7.2017
21:52:39
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
Dočasné foto (zdroj: mapy.cz)
Poznámky
10.7.2017 10:23:53 m.i.x

Komín roste ze střechy objektu postaveného ve svahu. Výškový rozdíl je cca. 5m. Výška komína určena v ose kolmo na spádnici spíše konzervativně.