General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Johann Heinzmann Kunstmühle >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:TC  (Tachov)
Municipality:Stříbro
Coords:
49°44'59.122"N,13°0'7.646"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
2.3.2016
17:01:54
+ Bourka - prekioarcheologie
Map + photo
celkový pohled na elektrárnu s mlýnem, cca 1905-1908; zdroj: starestribro.cz 5.2.1909; zdroj: starestribro.cz
1927-1928, přibyla trafostanice; zdroj: starestribro.cz pohled od západu, 40. léta: zdroj: starestribro.cz
6/1942
Poznámky
9.3.2016 11:26:41 Bourka

Mlýn zvaný Ulrichův, později též Harlassův nebo Německý, stával v těchto místech podle některých pramenů již od 14. století. V roce 1897 vyhořel, o dva roky později jej koupil Johann Heinzmann a kompletně přestavěl. V roce 1904 přibyla k mlýnu i elektrárna, která byla o rok či dva později vybavena parním strojem a cihelným komínem. Elektrárna byla v činnosti ještě v meziválečných letech (v roce 1927 začala dodávat do sítě třífázový střídavý proud), v roce 1934 přebírá podnik po otcově smrti jeho syn Richard Heinzmann. V roce 1945 byl mlýn s elektrárnou znárodněn a začleněn do n.p. Západočeské mlýny, pod jehož hlavičkou elektrárna pracovala až do 60. let 20. století. 

 

Komín byl velmi zajímavý zejména svým nepříliš často vídaným zdobením v podobě vyzděné spirály (viz též například Továrna Alba ve Volyni), značně zdobná byla i hlavice. S největší pravděpodobností nebyl vybaven vnější bilighorzí. Bližší období jeho demolice zatím není známo, padl mezi roky 196?-1980.

 

V současnosti je v objektu sídlo vodárenské společnosti.

 

(s využitím informací webu starestribro.cz a knihy Industriální topografie - Plzeňský kraj)