LT C 2X/Ub Býv. Heinzmannova elektrárna, Na Příkopech, Stříbro [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1905-1906 rok    Bourka
Názvy Název areálu #1: Ulrichův mlýn    Bourka
Název areálu #2: Heinzmannův parní mlýn a elektrárna    Bourka
Vizuální charakteristiky Barva: podstavec cihlový, dřík žlutý    Bourka
Ornamenty (mozaiky): spirálovité na dříku, zdobená hlavice    Bourka