General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:22 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Županovice
Coords:
49°42'42.134"N,14°17'17.935"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
28.10.09
28.10.09 28.10.09
Na pravé straně hlavice jsou viditelné trhliny. Při větším úsilí si lze všimnout i mozaiky.
Vnitřní pohled na poslední oddíl. Soudržnost zdiva se zhorušuje. Zajímavé je použití jiných - menších kramlí, jen v tomto oddíle. Kronchtuace terminálních šárů cihel.
Další fotografie:
nitro komína (2017)