General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:122 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A162
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:KT  (Klatovy)
Municipality:Sušice
Coords:
49°14'20.149"N,13°31'19.787"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
14.1.2012
18:50:17
+ _M_ - přiřazení do areálu
Map + photo
Ten vlevo Před popravou
ten uprostřed, 70. léta; zdroj: internet V levém horním rohu.
..na starší letecké mapě.. Z sušických novin. 27.3.2004 15:00
foto J. Pavlík Čest jeho památce !
Poznámky
9.11.2008 22:06:24 k.e.n

Z dobového tisku:

O tom, že nejvyšší komín v areálu Sola, a. s., je součástí sušické historie, určitě mnozí nezapochybují. Zejména ne ti, kteří pamatují jeho výstavbu v roce 1974 a kteří přihlíželi jeho demolici. Železobetonový 120 m vysoký komín už několik let nesloužil svému účelu a demolice byla v plánu zhruba dva roky. Důvodů k jeho likvidaci bylo hned několik - jednak bezpečnostní hledisko (komín se rozpadal) a dále umístění. Pozemek, na kterém stál, je nyní v majetku společnosti Plus Diskont, která zde hodlá zahájit výstavbu marketu. S konečnou platností bylo tedy rozhodnuto a po vyřízení všech povolení a schválení také vykonáno: komín byl specialisty z mostecké firmy odstřelen v sobotu 27. března přesně ve tři hodiny odpoledne. Zvažována byla také varianta jeho rozebrání, ale z důvodu finanční i časové náročnosti byla zamítnuta. Zároveň s komínem byla odstraněna i část bývalé elektrárny, rovněž nepoužívaná. S demolicí vyššího cihlového komína se v dohledné době nepočítá, ačkoliv ani on není v provozu. Materiál vzniklý po demolici bude částečně použit pro dorovnání terénu v areálu.Zdařilý odstřel ocenilo několik stovek přihlížejících občanů potleskem - znovu se na "pád monumentu" můžete podívat na fotografiích Michala Fišera, na druhé straně našich novin.

8.5.2012 16:01:58 Bourka

Video z odstřelu.