General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:96 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Grounds:A345
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Kaznějov
Coords:
49°53'32.92"N,13°20'57.19"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
26.4.2015
19:39:59
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled od jihovýchodu, 2007 11/2011
11/2011 pohled od východu - komín byl v roce 2012 opatřen částečným ochozem; 4/2015
od jihu, ten vyšší; 4/2015 4/2015
Poznámky
6.10.2010 16:02:56 Bourka

Místní ložisko kaolinu je největší ve střední Evropě. Objeveno bylo při hledání uhlí a již v letech 1902 - 1904 tu kníže Pavel Metternich-Winneburg nechal postavit první malou plavírnu. Ve 20. letech byl Klementem Metternichem otevřen další odkliz i plavírna, po jeho smrti odkoupily závod v roce 1931 Západočeské kaolinky a začalo se těžit již velmi zhruba v dnešních místech. Znárodnění přišlo v roce 1945 a roku 1957 spadl závod pod Západočeské keramické závody (ZKZ) Horní Bříza. Nová plavírna pochází z roku 1974 a je značně pravděpodobné, že tento komín byl vystavěn v téže době.

 

Prameny: Plzeňsko - příroda, historie, život; kol. autorů, 2008