General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:150 m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Příbram
Coords:
49°41'51.314"N,13°59'42.803"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
Komín vpravo - foto: Vít Červenka. 9/13
Horní partie Pravý komín