Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
Historie záznamu:
5.12.2016
01:11:58
+ Bourka - areál sever

Komíny:

MT61/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT5X/1 [karta >>]
LT45/Ub [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
MT64/Ub [karta >>]
LT23/1 [karta >>]
LT41/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
LT43/2 [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT34/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
LT5X/Ub [karta >>]
LT35/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT46/Ub [karta >>]
LT37/Ub [karta >>]
LT25/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT80/Ub [karta >>]
LT39/Ub [karta >>]
LT39/Ub [karta >>]
MT6X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT35/2 [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
Všechny poznámky
11.1.2010 15:27:58 Bourka
   LT P 43/2

Jeden z nejmladších komínů ve škodovce, postaven v únoru 2007 jako součást nového odsávání budovy 16. 

7.10.2010 13:03:03 Bourka
   LT P 35/2

Novostavba ze září 2010.

19.10.2010 12:27:55 Bourka
   LT C 39/Ub

Komín pochází pravděpodobně z počátku 20. let dvacátého století. Provedení na tehdejší dobu velmi strohé, existence podstavce pod střechou není známa, hlavice chybí a podle historických fotografií ani nebyla postavena, že je ukončení dříku původní dokládají i dvě opírací obruče těsně pod dmychadlem. V současnosti není zřejmě vůbec provozován, ale v roce 2007 a poté i 2010 prošel údržbou, technický stav je dobrý a dá se tedy předpokládat, že se s jeho zachováním zatím počítá.

10.3.2011 14:25:19 Bourka
   LT J 2X/Ub

Megalofóbium padlo pravděpodobně v 1. polovině 90. let.

10.3.2011 20:46:58 Bourka
   LT C 4X/Ub

Komín byl při jednom z náletů v závěru války silně poškozen, ale po znovuzrození sloužil ještě dalších zhruba 40 let. Padl někdy v 80. letech.

13.3.2011 20:09:44 Bourka
   LT J 2X/Ub

V těchto místech stávala chladící věž už mezi válkami, možná ještě dříve. Měnila se postupně její konstrukce a částečně i umístění, ale účel zůstal a chladící věž je zde dosud (č. 1069), jak je ze satelitního snímku patrné..

26.5.2012 14:09:12 Bourka
   LT C 4X/Ub

Komín padl pravděpodobně koncem 80. let nebo v 1. půli 90. let.

5.6.2012 20:11:59 Bourka
   LT C 46/Ub

Počátkem roku 2011 se objevily plány na demolici, proto byl Svaz Českých Komínářů požádán o podrobné zaměření komína a předběžné vyčíslení nákladů na rozebrání a sanaci zdiva. Akce proběhla v březnu 2011 a výsledkem byl dokument, jež jsme předali odpovědnému pracovníkovi. Závěrem zaměření a dokumentace bylo i vyhodnocení technického stavu prekionu. Jeho stav je perfektní a nepotřebuje žádné zásahy; na základě toho byla navržena i studie konverze komínového tělesa na rozhlednu s venkovním schodištěm, jako levnější a vzhledem k blízkosti interaktivního vědeckého muzea Techmania i poměrně atraktivní variantu budoucího využití. 

 

Komín sice zatím stojí dále, ale o plánech jeho vlastníka v tuto chvíli nevíme nic...

 

5.6.2012 21:24:25 danny666
   LT C 46/Ub

Více o komínu na fabriky.cz.

12.6.2012 12:19:26 Bourka
   LT C 4X/Ub

Pravděpodobně postaven již někdy ve 40. letech 20. stol. Prokazetelný je ale zatím až rok 1956.

12.6.2012 12:26:39 Bourka
   LT C 3X/Ub

Při spojeneckém náletu 20.4.1945 byl komín těžce poškozen, celá vrchní část dříku byla ustřelena. Pravděpodobně ještě téhož roku bylo zbylé torzo rozebráno.

12.6.2012 12:29:44 Bourka
   LT C 5X/Ub

Postaven po roce 1945, zbourán pravděpodobně v roce 2004.

12.6.2012 12:41:47 Bourka
   MT C 5X/Ub

Postaven po roce 1945, zdemolován v roce 2004.

17.11.2012 15:29:17 Bourka
   LT C 4X/Ub

Komín byl pravděpodobně v 50. letech ubourán na výšku zhruba 30m. Padl po roce 1982.

18.3.2013 14:56:08 Bourka
   MT C 5X/Ub

Komín padl koncem 80. let či počátkem 90. let 20. stol.

27.3.2013 13:58:11 Bourka
   LT C 4X/Ub

Komín byl postaven kolem roku 1955 jako součást nově budovaných generatur plynu pro přilehlé Siemens-Martinské pece hutí. Likvidace již nevyhovující technologie proběhla v letech 1999-2000, komín byl zdemolován metodou postupného ubourávání.

27.3.2013 14:03:27 Bourka
   MT C 5X/Ub

Komín měl nejkratší život ze sedmikusového "lesíka" cihláků škodováckých hutí a generatur. Postaven byl až po roce 1956 a padl podobně jako sousední dvojice v období modernizace hutí a s tím související nové přístavby pecí zhruba v polovině 80. let.

27.3.2013 14:11:47 Bourka
   LT C 4X/Ub

Zástupce původní čtveřice komínů hutí z druhé dekády 20. století, v původní podobě ještě s okrasnou hlavicí (o několik desítek let později ubourána) a pro škodovku typickými hranatými odpočinkovými dvojobručemi na bilighorzi. Přežil masivní spojenecký nálet v závěru války a sloužil dál svému účelu až zhruba do poloviny 80. let, kdy ustoupil modernizaci hutí a s ní související novou přístavbou pecí.

29.3.2013 09:57:49 Bourka
   MT C 5X/1

Velmi atypický komín, vizuálně jasně odlišitelná dominanta hutí své doby. Postaven byl zřejmě nedlouho po roce 1910. Zajímavostí je zejména značně netradiční konstrukce dmychadla, kterou pravděpodobně doplňoval i ochoz; bilighorze byla velmi jednoduchá - kramle bez ochrany. Při náletu v noci z 24. na 25.4.1945 byl komín pravděpodobně dost poškozen, při následné velké opravě a přestavbě této části hutí byl rozebrán.

4.4.2013 18:17:54 Bourka
   MT C 6X/Ub

Nejstarší z velkých škodováckých komínů, postaven již kolem roku 1905. Pro škodovku typické hranaté odpočívací dvojobruče na bilighorzi, osázené po zhruba 12ti metrech. Byl rozebrán mezi lety 1992 - 1994. Podstava zůstala spolu se zbytkem budovy na svém místě a byla zlikvidována až na jaře 2006.

4.4.2013 18:32:29 Bourka
   MT C 7X/Ub

Monstrózní cihlový král škodovky z druhé dekády 20. století. Spolu s mladším sousedním komínem, jež po ubourání stojí dodnes (64/Ub), dva nejmohutnější škodovácké cihlové komíny. Po desítky let byl většinou tím nejvýrazněji černě dýmajícím objektem závodu, podobně jako jeho starší východnější soused, který byl již také zbořen. Mohutná oktagonální podstava přecházela kruhovou maticí v masivní dřík, který zakončovala impozantní hlavice s výškou kolem 7-8m. Pro škodovku typické hranaté odpočívací dvojobruče, jež byly osázeny po zhruba 12ti metrech. Zřejmě změna technologie a možná částečně i chuť zbavit se temně dýmající minulosti zapříčinila demolici tohoto krásného obra, a to zhruba někdy v letech 1992 - 1994. Podstava zůstala na svém místě až do jara 2006.

5.2.2014 14:10:47 danny666
   MT C 7X/Ub

Komín měl výšku 75 metrů a zlikvidován byl 1993 (zdroj: Břetislav Malinovský, Výzkum energetických objektů I. část, programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR, Praha 1999; nepublikovaný rukopis).

5.2.2014 14:11:17 danny666
   MT C 6X/Ub

Komín měl výšku 70 metrů a zlikvidován byl 1993 (zdroj: Břetislav Malinovský, Výzkum energetických objektů I. část, programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR, Praha 1999; nepublikovaný rukopis).

5.10.2016 15:27:31 Bourka
   LT P 34/Ub

Novostavba z konce roku 2008.

7.12.2016 10:59:43 Bourka
   LT J 2X/Ub

Podobně jako v ocelárně, i zde byla původně jiná chladící věž - viz foto „před likvidací” od dannyho. V 70. letech byla nahrazena jinou chl. věží, která dosloužila v 90. letech. Dnes jsou v místě vzrostlé stromy.

7.12.2016 11:24:26 Bourka
   LT C 4X/Ub

Zatím se nepodařilo zjistit jakému provozu přesně komín příslušel. Postaven pravděpodobně ve 20. letech, zbořen metodou postupného ubourávání na sklonku roku 2004.

7.12.2016 15:53:06 Bourka
   LT C 35/Ub

Postaven někdy mezi lety 1905 - 1915, od té doby ubourán o hlavici. Na bilighorzi původně pouze dvojice hranatých odpočívacíh dvojobručí, později vyměněny za větší množství klasických "C" obručí.

20.7.2023 20:23:54 Bourka
   LT P 35/2

Komín nikdy nesloužil svému účelu, přilehlá technologie nebyla dostavěna. Odstraněn na jaře 2023.

20.7.2023 20:24:40 Bourka
   LT P 43/2

Komín byl na jaře 2023 odstraněn.