Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
13:26:19
+ Vojti

Komíny:

RU120/1 [karta >>]
GU203/5 [karta >>]
GU273/7 [karta >>]
RU141/Ub/2 [karta >>]
RU120/2 [karta >>]
RU149/Ub [karta >>]
RU120/Ub/2 [karta >>]
Všechny fotografie
08/2009 ten nejvyšší ...kde ještě mnoho hnědavé hlíny a komínů... vyfrkujících? Elektrárna v roce 1985 - GU 270 je vlevo, kotelna stále ve výstavbě (z archivu Mělník) pata komína a kotelna (2014)
08/2009 celkový záběr (třetí komín zprava) Z kotle detail se stavebním výtahem (demolice, 12/2014) detail s bagrem (demolice, 12/2014)
ten vlevo ten vlevo Pohled na megalo z areálu (07/2009) 09/2009 Z kotle
Pohled odspodu Detail bilighorze Rok 1985 (foto z archivu Mělník) ten vyfrkující třetí komín zleva
třetí zprava. Zdroj: eltodo.cz ten uprostřed (2014) ten vpravo (2014) druhý zprava (2014) detail (2014)