Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Břasy
Coords:
Historie záznamu:
27.1.2012
20:30:33
+ Bourka

Komíny:

MT60/Ub [karta >>]
LT41/Ub [karta >>]
LT16/1 [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
ten vlevo .. 1998 z knihy Proměny Rokycanska (1981) 8/09, komín vlevo zkronchtuovaná hlavice
Pohled od JZ, 16/4/09 Stav hlavice z různých úhlů. (10/10) demolice, stav 18.9.2014 zarovnáno, už se jen čeká na příjezd drapáku... „špionážní” pohled na torzo komína; 10/2014
Dokonáno jest. S komíny zmizely z areálu i všechny staré budovy. komín vpravo .. foto Hugo rozchrastaná hlava ze sousedního 60/Ub (foto Hugo) 8/09 vrchní část dříku
Hlavice z různých úhlů. (10/10) zub času začátek demolice 22.9.2014 (ten vlevo) pohled na torzo komína; 10/2014 po dnešní popravě už kouká jen zbytek sousedního bývalého MT
6/2011; nekvalitní, ale asi jediné foto hranolky demolice 70. léta