Alternatives:Býv. Výtopna
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Východní předměstí
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:39:10
+ Bourka

Komíny:

LT3X/Ub [karta >>]
MT51/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
celkový pohled od severu, 4/2011 Celkový pohled na areál, jež je dnes už zcela obklopen městskou zástavbou. Komín vlevo, v pozadí papírna a škodovka. 11/2010 V době dokončování pivovaru (1912) ... převzato z vcpd letecký pohled na areál; 5/2011 rok 1932; sbírka M. Ulrych
Poznámky
24.2.2013 13:08:18 Bourka

Z www.pivovary.info: Světovar byl ve své době nejmodernějším závodem v Plzni. Pro tři stavební bloky byl jako základní stavební látka použit železobeton, závod fungoval na parní pohon. Vnitřní zařízení dodávala například pražská Kolbenka. Stavbu provedla významná plzeňská firma Müller a Kapsa a dozíral na ni architekt Bohuslav Strébl.

 

Z http://www.plzensky-kraj.cz/Relics.asp?lngPamatka=955219

Jedná se o soubor budov bývalého Českého plzeňského pivovaru "Světovar". Areál bývalého pivovaru nepravidelného přibližně lichoběžníkového půdorysu se nachází mezi ulicemi Slovanská alej, Koterovská a Sladová, na západní straně navazuje areál vozovny Plzeňských městských dopravních podniků.
1. sladovna
Samostatně stojící objekt na nepravidelném přibližně obdélném půdorysu. Objekt o 4-5 nadzemních podlažích je zakončen plochou střechou (čtyřpodlažní část) a valbovou střechou s větracím "komínem" v hřebeni. Fasády jsou provedeny v kombinaci hladkých a strukturovaných omítek a režného cihelného zdiva. Z režných cihel je proveden rovněž větrací "komín". Průčelí jsou v úrovni 1.-4. NP členěna pilastry z režných cihel, 5. NP je odděleno výraznou kordonovou římsou. Nosné konstrukce jsou železobetonové a dřevěné.
Na objekt na jižní straně navazuje novější přízemní část, která není předmětem návrhu na prohlášení.

2. varna a strojovna s kotelnou
Samostatně stojící objekt na nepravidelném přibližně obdélníkovém půdorysu. Objekt sestává ze dvou základních částí - objektu varny a strojovny s kotelnou. Objekt varny o 4-5 nadzemních podlažích je zastřešen plochou střechou. Součástí objektu je šestipodlažní věž ukončená stanovou mansardovou střechou s větrnou korouhví a se štíty. Průčelí jsou členěna přiznaným železobetonovým skeletem a vyzdívanými plochami s omítkou hrubší struktury. Součástí objektu varny je v 1. NP hlavní prostor bývalé varny s trámovým železobetonovým stropem, podlahou ve dvou výškových úrovních vytvářejících ochoz se zábradlím a s keramickým dekorativním obkladem stěn. Na objekt varny navazuje dvoupodlažní objekt strojovny s kotelnou. Nosné konstrukce jsou železobetonové.

3. komín
Samostatně stojící komín na kruhovém půdorysu, se zdobným ukončením. Komín je proveden z režných cihel.

4. sklepy s vodojemem a výstav
Samostatně stojící objekt na nepravidelném půdorysu přibližně tvaru obdélníka sestává ze tří základních částí. Objekt sklepů má 2-3 nadzemní podlaží krytá plochými střechami, z vyšší části vystupuje v úrovni 4. NP prostor spilky zakrytý nízkou střechou sedlového tvaru. K objektu přiléhá věž s vodojemem, krytá nízkou valbovou střechou se štíty. Na objekt navazuje přízemní objekt výstavu. Jeho součástí je objekt požahovny, krytý dvěma poli střechy tvaru segmentové klenby. Objekt je shora přisvětlen bazilikálním způsobem nástavbami se zastřešením segmentového tvaru. Nosné konstrukce jsou železobetonové. Kolem budovy výstavu jsou kryté rampy a novější přístavky.

5. administrativní budova
Samostatně stojící podsklepený dvoupodlažní osově symetrický objekt na nepravidelném půdorysu přibližně tvaru U je krátkými kolmými křídly obrácen ke Koterovské třídě. Přes předzahrádku byl v přízemí mělkého schodišťového rizalitu, umístěného v ose symetrie a ukončeného v úrovni střechy štítem, hlavní vstup do budovy. Střecha na objektu je sedlová s polovalbami. Průčelí jsou provedena v kombinaci omítek různých struktur a režného cihelného zdiva. Konstrukce jsou zděné a dřevěné, dispozice dvoutraktová. Předzahrádka mezi křídly objektu je od ulice oddělena oplocením, tvořeným podezdívkou a pilířky z režných cihel a kovovými dílci.

Slohové a časové určení
Areál Českého plzeňského pivovaru "Světovar" byl postaven jako novostavba v nově vznikající velkoryse pojaté průmyslové oblasti za hranicemi tehdejší Plzně - při železniční trati Plzeň - České Budějovice.
Projekt i výstavbu celého areálu provedla firma Műller & Kapsa v letech 1911-13. Autora architektonického návrhu se prozatím nepodařilo zjistit. Areál je řešen ve stylu architektonické moderny, jako součásti výtvarného řešení některých staveb jsou promyšleně uplatněny železobetonové monolitické konstrukce, užité zde do té doby v nevídaném rozsahu. Pivovar byl v provozu do počátku 30. let 20. století.

Pivo se zde přestalo vařit v roce 1932, po válce byla část areálu (mj. bývalá sladovna) zabrána armádou, zbytek areálu byl upraven na výtopnu, která pod hlavičkou Plzeňské teplárenské a.s. fungovala až do druhé poloviny 90. let. V posledních letech byly vypracovány projekty na konverzi ve víceúčelový areál (technické muzeum, loftové byty, nové bytové domy), který by respektoval a zachoval původní jedinečné pojetí staveb.