Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Petrohrad
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:20:32
+ FF

Komíny:

LT20/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT20/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT1X/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT1X/Ub [karta >>]
MT80/2/1 [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
celkový pohled na areál od východu; 5/2011 severní část areálu celkový pohled od severu; 9/2012
Poznámky
25.11.2012 16:07:16 Bourka

První společnost zabývající se opravami železničních vozů byla v Plzni založena v roce 1862 pro potřebu CK Rakousko-uherských drah pod názvem Dílny pro opravu vozidel. Její vznik spadá do období stavby plzeňského nádraží a celého železničního uzlu pro styk Rakouska-Uherska s Bavorskem. Hlavním sortimentem oprav byly nákladní vozy a parní lokomotivy. Tento výrobní program byl stabilní až do 60. let 20. století, kdy začala celková přestavba a modernizace největšího provozu. V roce 1973 byla opravena poslední parní lokomotiva a o rok později byla rekonstrukce ukončena. Firma, již pod názvem Železniční opravny a strojírny Plzeň (ŽOS), se tím stala svojí kapacitou největším opravárenským podnikem pro osobní železniční vagony v tehdejším Československu.