Alternatives:Pivovarský areál
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín IV - Podmokly
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
17:50:37
+ starbreaker

Komíny:

MT53/Ub [karta >>]
LT22/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Celý areál z ptačího pohledu z map.cz, shora hlavní budova pivovaru, kotelna s komínem, dvoulískový hvozd, zbořeniště a LTC 21 Fotografie pivovaru pravděpodobně z období 1. republiky Centrum areálu po konverzi v pohledu z parkoviště po konverzi (2014)
Poznámky
20.1.2012 18:53:24 starbreaker

Info o areálu z registru VCPD:

Když byl v roce 1848 kvůli výstavbě železnice zbourán panský pivovar, rozhodl hrabě Thun-Hohenstein o výstavbě nového pivovaru v nedalekých Podmokolech. Ten byl budován od roku 1849 velmi pomalu a např. až roku 1862 byl postaven dvoulískový hvozd (dochovaný do dnešních dnů). V témže roce byla postavena i strojovna s kotelnou, avšak tehdejší komín byl později nahrazen současným, novějším. Modernizace pivovaru pokračovaly i v následujících desetiletích až do roku 1924, kdy byla postavena automatická stáčírna. Od roku 1924 již žádná zásadní úprava neproběhla a pivovar je v této podobě (bez několika zbouraných budov) dochovaný dodnes. Značky zde vařeného piva byly vždy spojené s říční plavbou pro Děčín typickou (Kapitán, Admirál, Bukanýr...). Provoz pro finanční potíže a zhoršující se technický stav pivovaru skončil v roce 1997. Pivovar byl sice poté částečně opraven a zařazen mezi kulturní památky, ale zároveň došlo k demolici části budov včetně sklepního hospodářství. Ve stejné době vznikl i plán na konverzi areálu na obchodní centrum, ale vzhledem k nedostatku financí je tento plán realizován jen velmi pomalu a dodnes není jasné, zda bude doveden do konce.