General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.80
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Pardubice
Coords:
50°1'59.113"N,15°46'15.215"E
Record history:
10.6.2014
08:22:23
+ Radek - Gnozkace
Map + photo
6/2014 Prostor kolem komína je zarostlý neproniknutelným křovím