General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^48.0:0
Bilighorze:CC/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Jižní Předměstí
Coords:
49°44'15.803"N,13°22'18.815"E
Details (CZ):20 display >>
Record history:
10.2.2014
17:08:04
+ Bourka - devirgace
Map + photo
5/2007 (scan z kinofilmu) Celkový pohled na odvrácenou stranu školy. (2/14)
Nadstřešní situace. (2/14) Nadstřešní podstavec komína. (2/14)
Koruna komína. (2/14) Kouřovody. (2/14)
V patě komína. (2/14) Interiér komína. (2/14)
Další fotografie:
Plánek školy s komínem z roku 1914.
Poznámky
11.2.2014 10:27:53 k.e.n

Cihelný komín Střední průmyslové školy stavební byl prozkoumán v rámci projektu „Prekiourbánního průzkumu a dokumentace města Plzně 2008-2015“.

Komín ční z jižní poloviny centrálního schodišťového křídla budovy. Průzkumem bylo zjištěno, že komín i původní kouřovody jsou ve vynikajícím stavu. Vyústění kouřovodů, po předběžném zaměření vnitřkem, bylo nalezeno i v místnostech původní kotelny.

11.2.2014 12:16:51 Bourka

Komín byl postaven s největší pravděpodobností v roce výstavby budovy školy, tedy 1914. Plány (foto č. 9) ovšem ukazují komín typologicky jiného provedení a nepodařilo se zjistit, zda byl skutečně postaven a později nahrazen stávajícím, či již byl odchylně od dokumentace postaven tento. Komín sloužil ke dvěma účelům - pro odtah spalin ze školní kotelny na tuhá paliva (údajně koks), jež vytápěla objekt až do napojení na centrální městskou teplárnu (zřejmě tedy poč. 80. let 20. století) a pro odtah spalin a tepla z modelové cihlářské pece, která sloužila žákům k výuce. Oba kouřovody jsou dosud zachovány, volně průstupné a v dobrém stavu.

 

Komín je zděný, z radiálních cihel, s dvouprofilovým (čtverec a osmihran) omítnutým podstavcem o výšce 2,25m. Dřík o výšce 6,94m je kruhového profilu, doplněn šesti stahovacími obručemi a zakončen pro tehdejší dobu standartní zdobnou hlavicí. Celková výška nadstřešní části je 9,19m, celková funkční výška komína 27,8m, výška koruny nad terénem 24,6m. Koruna komína je betonová, s horním vnější průměrem 130cm a světlostí 80cm. Bilighorze je původní - železné kramle se dvěma odpočívacími obručemi. Vnější nadstřešní část komína je v dobrém stavu, malta ve spárách pevná, zdivo kvalitní, výstupové prostředky bezpečné, stav betonového věnce koruny velmi dobrý; komín nepotřebuje v nejbližší době opravné zásahy. Vnitřek komína je průstupný, též doplněný kramlemi; nadstřešní část je v mírně horším stavu z důvodu značné vlhkosti - vnitřní omítnutí degraduje, pevnost kramlí je již narušena. Vnitřní část pod střechou je již naopak ve velmi dobrém stavu kvůli vytápění budovy; předěl je znatelný.

 

Celkově se jedná o velmi pěknou technickou památku. Bohužel komínu příliš nesvědčí absence vytápění, či alespoň důkladného větrání/vysoušení, což se již začíná projevovat na vnitní nadstřešní části. I tak lze ale prozatím technický stav označit za velmi dobrý, což lze jistě přisoudit i velmi kvalitní práci našich předků - stavitelů.

 

Poděkování patří vedení školy za umožnění průzkumu a dotyčným pracovníkům za jejich velkou trpělivost a ochotu.

10.3.2014 00:32:35 Bourka

Galerie z výstupu na plzdi.cz