General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Novákovy garáže
Type:J  (Special / other)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0^0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:HK  (Hradec Králové)
Municipality:Hradec Králové
Coords:
50°12'50.27"N,15°49'34.324"E
Record history:
28.7.2013
21:00:46
+ danny666 - gnozkace
2.8.2013
21:46:15
+ Radek - Devirgace
Map + photo
pohled ze střechy (2011) detail (2013)
dřík v interiéru (2013) 8/2013 Prostup tělesa komína betonovou konstrukcí kopule
8/2013 historická fotografie (zdroj: Registr VCPD FA)
Fotografie těsně po dostavbě garáží v r. 1932 (z www.hradeckymkrajem.cz)
Poznámky
28.7.2013 21:00:47 danny666

Zatím není jasné, jaká je přesně materiálová základna komína - a to vzhledem k omítnutému dříku. Může se jednat o celozděný dřík, ale možná i o kombinaci beton a pak zdivo. Bude nadále bádáno.

5.8.2013 21:06:14 Radek

Palác automobilových garáží byl postaven v roce 1932 podle návrhu architekta Josefa Fňouka ve spolupráci s objednavatelem Jaroslavem Novákem, který byl průkopníkem automobilového průmyslu. Ve své době patřily Novákovy garáže k nejmodernějším stavbám svého druhu.

 

Monumentální budova garáží nazvaná "Palace Garage" vznikla za obdivuhodných 8 měsíců od zahájení stavby. Celá je provedena ze železobetonu, pouze na vyzdívky byly použity cihly. Výrazným prvkem jsou zaoblená nároží, která harmonicky doplňují jinak obdélné plochy budovy. Všechna tři patra jsou lemována pásy tabulkových oken, natřených spolu s dveřmi namodro. Jednotlivá patra garáží jsou propojena spirálovitou nájezdní rampou, která je umístěna uprostřed budovy. Na střeše je rampa zakončena kupolí, která se spolupodílí na typickém vzhledu budovy. Rampa je 6 metrů široká, což umožňuje obousměrný provoz vozidel. V každém patře bylo vytvořeno 51 garážových stání. Odsávání výfukových plynů bylo účinně řešeno větrací šachtou vedenou celou budovou. V přízemí byly umístěny velké výkladní skříně pro vystavování vozidel, autoservis včetně čekárny pro zákazníky, prodejna autodílů a kanceláře firmy. Komplex garáží doplňovaly 2 benzinové pumpy umístěné před vjezdem do garáží. Podzemní čerpací nádrže měly objem 30 tisíc litrů.

Po druhé světové válce došlo k řadě necitlivých úprav. Na konci 20. století byly garáže vráceny potomkům Jaroslava Nováka, kteří je postupně restaurují podle původních plánů.

(Zdroj: www.hradeckymkrajem.cz)