General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kladno
Coords:
50°10'34.093"N,14°6'46.105"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
17.7.2013
21:08:28
+ voltik - Prekioarcheologie. GPS je přibližná
Map + photo
Zdroj: internet Nedatováno. Zdroj: internet
Rok 2001. Zdroj: internet Odstřel. Rok nejspíše 2001. Zdroj: internet
 Zdroj: internet Zdroj: internet
 Zdroj: internet  Zdroj: internet
Další fotografie:
Zdroj: kladenskefedrovani.cz
Poznámky
17.7.2013 21:08:29 voltik

 Hornictví - Kladno minulé:

 

"Vznik dolu Ronna je dáván do souvislosti s postupným dotěžováním uhelných zásob v západní části dolového pole Privátní rakousko-uherské společnosti Státní dráhy. Tím pádem byla potřeba otevřít východní část dolového pole. Proto bylo rozhodnuto na počátku 80. let 19. století rozhodnuto o vyhloubení nového dolu severně od obce Hnidousy.
Hloubení jámy bylo dokončeno 28. září 1885 v hloubce 423 metrů. Ve 393 metrech byla zastižena 7,7 metrů mocná sloj. V době svého založení byl důl projektován jako nejperspektivnější dílo společnosti. Proto také byla na svou dobu vybavena tím nejmodernějším zařízením.
Do roku 1907 byla jáma postupně prohlubována, až nakonec dosáhla hloubky 501 metrů. Již od roku 1889 byl důl spojen překopem s dolem Kübeck, který po dalších 108 let sloužil k odvětrávání. Od roku 1922 byl provozně spojen s dolem Theodor.
V roce 1936 byl překopem spojen s dolem Mayrau, který byl v roce 1979 nahrazen novým překopem. V období 1960-1962 byl propojen i s dolem Prago v Dubí.
Těžbu na tomto dole ukončila ranní směna 27. června 1997. V prosinci 1998 byla ukončena likvidace. V dnešní době je důl zcela zdemolován.
Důl Ronna soupeřil s dolem Mayrau o místo, kde měl vzniknout Hornický skanzen. Vítězství "Mayrovky" se vlastně předurčila budoucnost dolu Ronna."