General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:60 m
Gallery:3
Type:P  (Steel)
Gallery:3
Detail:0.0
Bilighorze:L,HD,CD,CC
Grounds:A86
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Pardubice - Svítkov
Coords:
50°1'48.652"N,15°44'39.066"E
Record history:
12.5.2013
20:53:53
+ Ubikvist - Devirgace
12.5.2013
20:53:53
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
Map + photo