General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:488.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Rokycany
Coords:
49°44'15.331"N,13°36'7.222"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
16.4.2013
15:58:04
+ Bourka - prekioarcheologie
Map + photo
výstavba komínu; 1909 ten vlevo, vpravo komín dnešního skladu Hutchinson (č.2525); 70. léta
demolice; 1994
Poznámky
19.4.2013 17:05:51 Bourka

Městská válcovna vznikla na místě bývalé koksovny z let 1869-70, která údajně měla "dva neforemné komíny." Stavba válcovny začala 1. dubna 1909 a o deset měsíců později byl zahájen její provoz. V roce 1944 koupily válcovnu Škodovy závody, jež ji však už k původnímu účelu nevyužívaly.

 

Dominantou podniku byl 50m vysoký cihelný komín kruhového profilu s mohutným osmibokým podstavcem a okrasnou hlavicí, později ubouranou. V souvislosti s rekonstrukcí areálu v 90. letech byl komín v červnu 1994 zbořen formou postupného ubourávání, pouze část podstavce zůstala ještě nějakou dobu na svém místě.

 

(počátek urbanizace Jižního předměstí: nejstarší průmyslové podniky - rokycanyhomepage.ic.cz)