General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Býv. Pivoňkův mlýn, tzv. ~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0X čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KH  (Kutná Hora)
Municipality:Uhlířské Janovice
Coords:
49°52'53.89"N,15°4'9.595"E
Record history:
4.4.2013
17:35:02
+ Honza - gnozkace a zaměření (výška 12,8m)
Map + photo
Dětské hřiště u komína 03/2013 podstavec 03/2013
03/2013 u komína je situováno dětské hřiště, 2018
stabilní katastr (mapováno l.p. 1841) historická fotografie mlýna s komínem, kde je patrna elegantní hlavice
Poznámky
5.4.2013 01:05:08 Honza

Stručně: Cihelný komín je pozůstatkem "Prostředního mlýna" nověji se uvádí "Pivoňkova mlýna". Po sléze se tomuto místu říkalo skládka u Pivoňkova mlýna, dnes se naštěstí říká: "Dětské hřiště u komína". Tzn. že dnes je na místě bývalé skládky dětské hřiště.


Podrobněji: Prostřední mlýn (čp. 32) je zapsán v gruntovních knihách z roku 1655 mlynáři Jiřímu Holoubkovi (dal jméno rybníku Holoubek v parku na Kochánovském potoku - Výrovce). O dalších majitelích není až do roku 1797 nic známo. V tomto roce je uveden mlynář Jan Suchomel a pak jeho syn Augustin, který vlastní mlýn ještě v roce 1906. V roce 1907 je mlýn přestavěn na "olejnu" (lisovnu olejů) firmou Spiegel-Meisel. Roku 1914 olejna vyhořela a spáleniště koupili bratři Rudolf a Viktor Roubíčkovi z Kutné Hory. Ti objekt opravili a pronajali Otto Lövymu a v roce 1925 prodali Antonínu Trmalovi , dříve majiteli horního mlýna. Mlynář Trmal roku 1927 olejnu zrušil a opět obnovil mletí, které však pro finanční potíže ruší a mlýn roku 1937 pronajímá Františku Pivoňkovi; který mlynářské řemeslo plně obnovuje.
   V roce 1947 kupuje mlýn od dědiců Antonína Trmala syn dosavadního nájemce Františka Pivoňky Miroslav Pivoňka. Mlýn pak osazuje novým mlýnským zařízením včetně nového motoru na generátorový plyn (palivo koks). Charakteristický zvuk motoru se ozýval dnem i nocí a stal se dočasně -zvukovou kulisou okolí. Mlýnské kolo bylo tehdy ještě funkční, ale pro malý přítok vody z rybníka Holoubek bylo málo využívané. Všechny investice jsou však nešťastné, protože po "vítězném únoru" nastává doba socializace a mlýn je brzy zestátněn. Výroba tu postupně ustává a "okupují"jej různé instituce (státní statky, spotřební družstvo Jednota aj.).
   V roce 1982 je prostřední mlýn (tehdy nazývaný Pivoňkův) z nařízení místního národního výboru zbourán a ponechán jen mlýnský komín jako dodnes oblíbené hnízdiště čápů. Na místě tohoto mlýna byla necitlivě vybudována obecní skládka odpadů (zvaná "smeťák"), která byla později naštěstí - zrušena. Dodnes pamětníci mluví o Pivoňkově mlýně.

 

(viz text Mlýny v Uhlířských Janovicích: http://www.genebaze.cz/~vv/mlyny_UJ.html)