General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Elektrorozvodné závody
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00.0:0
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kladno
Coords:
50°8'34.127"N,14°6'26.453"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
19.3.2013
16:15:49
+ voltik - Prekioarcheologie
29.11.2017
16:48:29
+ voltik - Upřesnění
Map + photo
V popředí stavba divadla. Fotka je pořízena orientačně v letech 1910-1911 Podstavec. Zdroj: internet
Vykukující za domem vpravo. Zdroj: archiv V. Winkla Rok 1955. Zdroj: internet
Komín v popředí. Focena z místa nad pekárnami. V pozadí zřejmě komín č.1973.  Zdroj: internet 70.léta. Zdroj: internet. Komín druhý zleva
zdroj: Obrázky z dob starého Kladna, Karel Drvola a Jaroslav Vyšína zdroj: Obrázky z dob starého Kladna, Karel Drvola a Jaroslav Vyšína
Další fotografie:
Komín úplně vpravo. Nedatováno. Zdroj: internet
Poznámky
14.12.2013 12:43:02 voltik

Z historie:

"Město Kladno se začalo zabývat úmyslem zavést elektrický proud v průběhu roku 1899. Po konstatování skutečnosti, že nemá finanční prostředky na realizaci tohoto díla, uzavřelo smlouvu s Elektrotechnickou akciovou společností dříve Kolben a spol. z Vysočan v tom smyslu, že uvedená společnost postaví elektrárnu a rozvody ve vlastní režii a bude také elektrárnu provozovat a obec bude společnosti platit výdaje za spotřebovanou energii formou paušálních plateb. Tak se také stalo a 21. dubna 1900 se na Kladně poprvé rozsvítila elektrická pouliční světla. Společnost provozovala elektrárnu až do roku 1921, kdy ji za 850.000 K prodala městu Kladnu. Město založilo Elektrické podniky města Kladna a provozovalo elektrárnu a rozvody ve vlastní režii. V té době již část spotřeby města byla kryta z cizích zdrojů (např. z Lán).

Město podnik provozovalo až do roku 1945, kdy byl dne 27.10.1945 zná­rodněn a od 1.1.1946 vložen do majetkové podstaty Středočeských elektráren, n.p."

 

Zdroj: Zdeněk Pospíšil, Kladnominule.cz

Spousty dalších fotek ZDE