General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:21 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0^0:00
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Bratronice
Coords:
50°4'30.31"N,14°1'30.266"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
17.3.2013
15:11:47
+ Apache - Gnozkace
25.8.2023
13:20:16
+ danny666 - devyrgace
Map + photo
03/2013
Serpentus hlavicoid Dým nevyfrkuje pouze hlavicí 03/22
oprava (2023) oprava (2023)
Další fotografie:
zdroj: www.cihelnabratronice.cz
Poznámky
17.3.2013 15:11:47 tomikp79

   Historie cihelny

Kdy vznikla bratronická cihelna není přesně známo, ale cihly se zde, stejně tak jako v mnoha okolních obcích pálily od nepaměti. První zmínky o obci Bratronice pocházejí ze 13. století, kdy při královské cestě z Prahy na hrad Křivoklát vznikla osada právě na území dnešní cihelny. Dokládá to velké množství keramických úlomků, železných a bronzových předmětů, nalezených při záchranném archeologickém průzkumu.

Někdy kolem roku 1850 již cihelna, stejně tak jako nedaleký velkostatek Borek, prokazatelně patří k Fürstenberskému  panství. V roce 1911 získává statek do nájmu Alois Hercl a později se stává jeho vlastníkem i s přilehlou cihelnou. V období první republiky dochází k rozvoji cihelny. Kromě cihel se již vyrábí i tašky. Roku 1932 je postavena nová kruhová pec.

Po válce přišlo neradostné období, cihelna byla vyvlastněna a majitelé vystěhováni. Několik let byla mimo provoz. Kolem r. 1960 byl provoz s přestávkami obnoven. Po roce 1989 byla cihelna opět navrácena původním vlastníkům.

 

   Současnost

V současné době provozuje cihelnu společnost s ručením omezeným, jejímž vlastníkem je pravnuk původních majitelů ing. Jiří Hercl. Po nezbytných opravách a nekončících rekonstrukcích dnes cihelna vyrábí zejména plné pálené cihly, v menším rozsahu také ruční cihelnou dlažbu. Pro rekonstrukci historických objektů je možno dle přání zákazníka vyrobit na zakázku cihly i dlažbu v různých rozměrech. Nedílnou součástí cihelny je také recyklační linka pro zpracování stavebních odpadů, linka na výrobu antuky a prodejna stavebnin.