General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:továrna na ocet
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'58.056"N,13°22'22.775"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
4.11.2012
17:38:31
+ Bourka - prekioarcheologie
Map + photo
závěr 60. let; foto J. Kubín r. 1969
rok 1982; zdroj: gis.plzen.cz/staremapy výřez z fotografie prvomájového průvodu - o komín se fotograf nezajímal; 1. polovina 80. let
r. 1947
Poznámky
2.3.2013 21:26:15 Bourka

Fabrika byla založena v roce 1853. S rafinerií spojeno svobodné skladiště a denaturovna. Vedlejší výrobek: ocet.

(Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937 - Seznam průmyslových lihovarů, rafinerií a drožďáren republiky Československé)

 

Provoz byl ukončen neznámo kdy, pravděpodobně v komunistické éře. Komín přežil jako pozůstatek po továrně až do 80. let 20. století, kdy byl zbořen; některé budovy však byly zdemolovány až v roce 2009.