General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Grounds:A374
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:HK  (Hradec Králové)
Municipality:Smiřice
Coords:
50°17'56.162"N,15°52'11.341"E
Record history:
4.4.2012
09:09:33
+ Apache - Gnozkace
8.3.2016
08:20:17
+ Honza - přiřazení do areálu
Map + photo
Plán rekonstrukce hvozdu, 1892, vypracoval V. Kovářík, 1:100 – [SOkA Hradec králové, fond AM Smiřice, i. č. 423, stavební úpravy na velkostatku a dalším provozním zařízení, 1869 – 1914, kt. 108, Reconstruction der Darre. Kaiserl. Domaine Smiřic].(SHP2016)  Příčný řez z plánu rekonstrukce hvozdu, 1892, Legenda: 1 – shoz hotového sladu; 2 – Heizraum-Luftkanal-Kohle/topeniště-kanál zděného kaloriferu-uhlí; 3 – obezdívka pece; 4 – Unt. Horde/dolní líska; 5 – Obere Horde/horní líska. (SHP 2016)
Podélný řez z plánu rekonstrukce hvozdu, 1892, Legenda: 1 – ústí přívodu vzduchu do zděných kaloriferů; 2 – kanály pro přívod předehřátého vzduchu; 3 – topeniště (psinek); 4 – podlísčí; 5 – dolní líska; 6 – horní líska; 7 – nadlísčí. (SHP 2016) Průčelí z plánu rekonstrukce hvozdu, 1892, vypracoval V. Kovářík, [SOkA Hradec králové, fond AM Smiřice, i. č. 423, stavební úpravy na velkostatku a dalším provozním zařízení, 1869 – 1914, kt. 108. Domaine Smiřic] (SHP 2016)