General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:9X m
Gallery:1
Alternatives:TAURON Wytwarzanie - Oddział~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(0
Bilighorze:L,HD
Status:P
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:SL  (Śląskie)
Municipality:Będzin
Coords:
50°21'1.811"N,19°8'43.667"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
13.2.2012
03:48:13
+ Mc - Prekioarcheologie
Map + photo
z internetu, ta v popředí z internetu
z internetu z internetu