MT M 9X/1 PKE - Elektrownia Łagisza, Pokoju, Będzin, Polsko [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 3.3.2004 14:15    Mc