General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Amann
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Chřibská
Coords:
50°52'3.432"N,14°28'27.8"E
Record history:
31.1.2012
18:40:11
+ starbreaker - Prekioarcheologie
Map + photo
Demolice komína v roce 1975. Foto: František Sajdl Letecký snímek z roku 1953. Komín a jeho stín v levé části obrátku (z kontaminace.cenia.cz)
Poznámky
31.1.2012 18:53:16 starbreaker

Na severním okraji Dolní Chřibské měl svou barevnu továrník Lischke (patřila mu rovněž dodnes stojící niťárna nad chřibským náměstím). K barevně náležel přes 30 metrů vysoký komín, který měl pro tento region velmi netypický, zdobený válcový podstavec (v celém děčínském okresu se dochovalo pouze 10 předválečných cihlových komínů s válcovou podstavou). Po 2. světové válce sloužily objekty barevny jako sklad a komín již byl nepotřebný. V roce 1975 tak došlo k jeho demolici metodou postupného ubourávání.

Objekt továrny dodnes stojí a je povzbuzeníhodné, že dnes opět slouží výrobním účelům. Největší zaměstnavatel ve Chřibské, Amann, celý objekt v nedávných letech kompletně a velmi citlivě zrekonstruoval a přemístil sem část výroby nití, pro Chřibskou tak typického průmyslového odvětví.