General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:4X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Janská
Coords:
50°48'7.641"N,14°22'5.681"E
Record history:
4.11.2011
18:34:01
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Přádelnu Franze Preidla v Janské. Ten vpravo.