General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Západočeské papírny, Deht~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:888.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Teplice - Trnovany
Coords:
50°39'18.281"N,13°50'5.107"E
Record history:
24.10.2011
22:49:30
+ starbreaker - Devirgace
Map + photo
10/11 Podstavec obklopený květenou bažiny
Dřík Hlavice s dočasným obyvatelem - poštolkou obecnou (za identifikaci díky _M_)
Silná kronchtuace zdiva Dmychadlo se zazelenalo
Poznámky
25.10.2011 00:30:56 starbreaker

Fabrika byla založena jako Teplická továrna na plachty a stany a fungovala takto až do let válečných. Vyráběly se zde nejen stany, ale např. i cirkusová šapitá a za války byla pak výroba zaměřena především na vojenské účely. Po roce 1945 došlo k změně výroby, kdy zde sídlila Dehtochema. Její působení však netrvalo dlouho a objekt se brzy vrátil zpět k lehkému průmyslu s nástupem státního podníku Západočeské papírny. Výrobou papírových produktů (zejména tapet a vánočního papíru) se zabývá i současná firma obývající fabriku, Va Vex.

Komín samotný trpí velmi silnou kronchtuací povrchového zdiva jednak díky bažinatému podloží a jednak díky tomu, že je vícenbež do poloviny výšky obklopen budovami a vytváří se zde velká vlhkost.