General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:149 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HV  (Inner ladder)
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'44.787"N,14°24'59.971"E
Record history:
20.4.2011
12:50:45
+ Vojti - Gnozkace
9.1.2012
13:31:36
+ Vojti - přiřazení do areálu
16.8.2017
03:30:10
+ maxeller - devirgace
Map + photo
ten vpravo (2014) druhý zprava (2014)
detail (2014)
Poznámky
20.4.2011 12:50:45 Vojti

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. Období let 1971 - 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení. U všech bloků byla provedena rekonstrukce elektroodlučovačů. Účinnost elektroodlučovačů se nyní pohybuje nad hranicí 99 %.V rámci Realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové ekologické legislativy (od 1.1.1999) pouze dva bloky. Ty pak prošly ekologicko - modernizačním programem společnosti ČEZ.

V letech 1994-1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak v horké vodě. Instalován byl i moderní řídící systém Westinghouse WPDF II. Radikálně byly zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích režimů - primární opatření pro redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Odsiřovací zařízení s využitím metody mokré vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Zbylé dva nerekonstruované bloky byly pak definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998.

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice. (Zdroj: www.cez.cz)